SPIS WYBRANYCH PUBLIKACJI

"W kręgu światła i koloru. O twórczości Edmunda Łubowskiego", publikacja książkowa, Polski Instytut Targowy, Poznań
2001 (recenzja autorstwa: prof. ASP dr hab. Renaty Rogozińskiej pt. "Orientacja kolorystyczna. Rafał Boettner-Łubowski
— W kręgu światła i koloru..." , w: "Przegląd Powszechny", nr 9/2002; oraz: Roman Kordziński "Romantyk z szeroko otwartymi
oczami" w"Gazeta malarzy i poetów", nr 2-3/2001).
"W kręgu różnorodności. Refleksja o artystycznych prezentacjach w Galerii PROFIL w latach 1990-2000" , w: "10 lat
Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL", Poznań 2000.
"Granice malarstwa, czyli refleksje o malarskim obiekcie i instalacji", (w:) "Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik
kulturalny", nr 6/2000, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2000.
"Cytat i figuracja"w: Rocznik Rzeźby Polskiej, tom X, "Metamorfoza figury w 1945-2000".
"Fenomen odlewu – pamięć formy i emocji", w: "Arteon", nr 4/2001.
"Ciało otwarte", "Kultura współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka", nr 1(27)/2001.
"Cytacja w kontekście mimetycznym"w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2002.
"Rzeźba w przestrzeniach Ariergardy", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 2-3/2003.
"Mitoraj w Polsce: Urok Gorgony"w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 4/2003.
"Dyskurs kopii a przestrzenie doświadczeń rzeźby. Część I", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 3/2004.
"Dyskurs kopii a przestrzenie doświadczeń rzeźby. Część II", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 4/2004.
"Przestrzeń Intuicji. XIV Międzynarodowe Biennale Rzeźby", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 4/2004.
"Dyskurs kopii a przestrzenie doświadczeń rzeźby. Część III", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2005.
"Współcześni scalptores", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2005.
"Kolekcja w ... Rzeźni", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 3/2005.
"Sztuka i edukacja — pytanie o akademizm"w: "Polski System edukacji po Reformie 1999 roku. Stan, Perspektywy,
Zagrożenia", Andrzejak Z., Kacprzak (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań-Warszawa 2005.
"Rzeźbiarskie cytaty struktur. Część I", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 4/2005.
"Rzeźbiarskie cytaty struktur. Część II", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1/2006.
"Modernizm a postmodernistyczne cytaty struktur", w: "Modernizm w lustrze współczesności", Jagielski J. i Gajewska G.
(red.), Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2006.
"Przestrzenie duchowości w pejzażu postmodernistycznej sztuki", w: "Rocznik. Rzeźba Polska", tom XII pt. "Sztuka
w przestrzeni duchowej", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2006.
"Labirynt duchowych uniesień", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1/2007.
"Dzieło rzeźbiarskie a mitologie indywidualnego autorstwa. Część I", w:"Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 2/2007.
"Dzieło rzeźbiarskie a mitologie indywidualnego autorstwa. Część II", w:"Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 3-4/2007.
"Dzieło rzeźbiarskie a mitologie indywidualnego autorstwa. Część III", w:"Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1/2008.
"Figury mechanomorficzne w przestrzeni rzeźby i malarstwa XX wieku", w: "Klan Cyborgów", Jagielski J. i Gajewska G.
(red.), Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2008.
"W poszukiwaniu wymownej prostoty. Roman Kosmala", w:"Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 2/2008.
"Pistoletto w Wiedniu", rozmowa z Markiem Kozerą, w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 3/2008.
"Dziedzictwo awangardy a doświadczenia współczesnej rzeźby", w: Rocznik "Rzeźba Polska", tom XIII: "Rzeźba w Polsce
(1945-2008)", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2008 (rzeczywisty rok wydania: 2009).
"Kryzys gatunku: wyczerpanie czy transfiguracja?", w:"Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1/2010.
"Okolice rzeźby: od kostiumu do quasi-statuy. O poszukiwaniach twórczych Ireneusza Domagały", w: "Orońsko.
Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2011.
"Rozwiązania quasi-klasyczne: ich specyfika i artystyczne konsekwencje", (w:) "Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne
ASP we Wrocławiu", nr 12/2011, ss. 34-55. Powyżej wspomniany tekst był rezultatem interdyscyplinarnego projektu
badawczego pt.: "Analizy meta-artystyczne i teoretyczne wybranych problemów z dziedziny formy i stylu dzieła sztuki: wizerunki
quasi-klasyczne" – projekt badawczy realizowany był jako efekt konkursu dla asystentów i adiunktów Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu, przygotowujących prace na awans, finansowanych z dotacji "Badania własne" – edycja konkursu w roku 2010.
"La televizione italiana: bezkresy hedonizmu i zabawy” (współpraca z Ewą Łubowską), (w:) „Dyskurs. Zeszyty
Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, nr 13/14/2012, ss. 276-293. „Artysta czy kurator?” (w:) „Teksty”, (na:) http://www.bwa.pila.pl/
„Sztuka i edukacja – pytanie o akademizm”, „Wiadomości ASP” nr 61/2013, czasopismo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (nowa edycja i redakcja tekstu, wzbogacona o zestaw adekwatnych reprodukcji na prośbę prof. Stanisława Tabisza – rektora ASP w Krakowie, tekstu publikowanego wcześniej w tomie pokonferencyjnym pt. „Polski System edukacji po Reformie 1999 roku. Stan, Perspektywy, Zagrożenia”, Andrzejak Z., Kacprzak (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań-Warszawa 2005).
„Ludomir Franczak – Odzyskane”, „Format”, nr 3 (66)/2013
„Przestrzenie refleksji i pamięci w twórczości Katarzyny Podgórskiej-Glonti” w: „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, nr 3-4/2013
„Wolność / Sztuka / Pluralizm”, opublikowane na: http://www.bwa.pila.pl/ (luty 2014) oraz w katalogu wystawy XXXVII Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców pt: „Wolność to Różnorodność”
„Nieortodoksyjne reinkarnacje geometrii”, (w:) „ „Koło Czasu. Joanna Imielska. Leszno 2014”, katalog wys-tawy indywidualnej w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie, MBWA, Leszno 2014

Pobierz w wersji PDF

Rafał Boettner-Łubowski Boettner-Łubowski Łubowski Rafał Łubowski Boettner-Lubowski Lubowski