O   M O I M   P O J M O W A N I U   S Z T U K I
Sztuka jest dla mnie przede wszystkim formą refleksji. Środki wizualne: rzeźbiarskie, malarskie, cyfrowe czy fotograficzne pozwalają na zupełnie inny sposób formułowania treści, niż środki "czysto" werbalne. Sposób ten jawi się nam często jako o wiele bardziej sugestywny, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i metaforycznym, od form, w których tworzywem jest tradycyjnie pojmowane słowo. Pomimo tego, że swe poszukiwania artystyczne rozpoczynałem od medium rzeźby, pojmowanej w kategoriach dość tradycyjnych, obecnie staram się unikać sytuacji stawania się niewolnikiem jednego medium. W mojej twórczości najważniejsza jest bowiem koncepcja, zamysł, idea i to do nich właśnie staram się dostosowywać środki wyrazu. Uważam, że to pomysł powinien warunkować dobór środków, a nie odwrotnie: medium determinować powstawanie danej koncepcji. Dlatego też w mojej obecnej działalności twórczej staram się łączyć elementy różnych mediów, zarówno tych tradycyjnych: rzeźbiarskich i malarskich, jak i tych mniej konwencjonalnych: jak media cyfrowe czy fotografia. Bardzo często odnoszę się również do praktyki przywoływania przedmiotów gotowych i wykorzystywania ich w swych kompozycjach przestrzennych. Ogólnie rzecz biorąc jestem jednak wierny mej wielkiej fascynacji rzeźbą, tyle tylko, że pojmuję ją obecnie w sposób bardzo liberalny, jako szeroko pojmowaną sztukę przestrzeni, w której mogą zanikać sztywne granice między mediami i dyscyplinami artystycznymi. Moja sztuka stara się także zacierać jeszcze jedną granicę: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Bardzo lubię spoglądać wstecz, przywoływać dzisiaj, to co minione, a czasem nawet bezpowrotnie "utracone". W zasadzie nie dążę do poszukiwania nowych form w rzeźbie, aspekt formalistyczny sztuki zupełnie mnie bowiem nie interesuje. Nawiązania i cytaty oraz tworzenie dla nich intrygującego kontekstu, zapraszającego widza do refleksji, stanowi dla mnie podstawowe tworzywo moich działań. Dlatego też, w pewnym sensie, jestem twórcą "ukrytym" za swym dziełem, który unika ekstrawertycznego manifestowania swej obecności na rzecz refleksyjnego odosobnienia w aurze ciszy i skupienia.
Rafał Boettner-Łubowski

Pobierz w wersji PDF

Rafał Boettner-Łubowski Boettner-Łubowski Łubowski Rafał Łubowski Boettner-Lubowski Lubowski