BIBLIOGRAFIA

Włodzimierz Braniecki, Uczeń i Mistrz, "Głos Wielkopolski" z dnia 18 czerwca 1999.
Julia Mazanka, Poza utopiami, "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 4/1999.
Włodzimierz Braniecki, W kręgu światła i koloru, "Głos Wielkopolski" z dnia 3 marca 2000.
Dyplomy 2000. Prezentacje wybranych postaw, "Gazeta Malarzy i poetów", nr 2-3/2000.
Roman Kordziński, Romantyk z szeroko otwartymi oczami, "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 2-3/2001.
Karolina Prymas, Dekonkretyzacje, katalog z wystawy w Galerii "Profil", Poznań 2001-2002
Zdzisław Beryt, Rzeźbiarskie dekonkretyzacje, "Ekspres w Poznańskiej" z dnia 10 grudnia 2001.
Andrzej Heahenbarht, Rodziny artystyczne – Łubowscy, "Panorama Polskich Miast", 12/2001.
Rzeźby Rafała Boettnera-Łubowskiego w Galerii Profil, "Gazeta Zamkowa", XII/2001.
Olgierd Błażewicz, Konfrontacja na miejscu, "Głos Wielkopolski" z dnia 8. czerwca 2001.
To co znane w inny sposób, "Głos Wielkopolski" z dnia 25 stycznia 2002.
Znane w nieznanej formie, "Panorama Leszczyńska" z dnia 31 stycznia 2002.
Anna Dragan, Przenikanie wartości, "Przegląd Koniński" z dnia 17 marca 2002.
Paulina Sztabinska, Eklektyzm i Tajemnica, folder z wystawy w Galerii Bałuckiej, Łódź 2002.
Ewa Siejkowska-Askutja, Dekonkretyzacje jako sztuka kontemplacyjna, kat. z wystawy w Galerii "Wieża Ciśnień", Konin 2002.
Włodzimierz Braniecki, Łubowscy na Szańcach, "Głos Wielkopolski", kwiecień 2002.
Renata Rogozińska, Orientacja kolorystyczna. Rafał Boettner-Łubowski – W kręgu światła i koloru..., "Przegląd Powszechny", nr 9/2002.
Ewa Wójtowicz, Relatywność czasu i konwencji, "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 1/2002.
Monika Polak, Refleksje nad minionym, w folderze z wystawy Galerii BWAiUP w Pile, Piła 2002.
Symbol i Mit. XIII Międzynarodowe Biennale Rzeźby, katalog wystawy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002.
Paulina Sztabinska, Rzeźby na rozstajach dróg, "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1/2003.
Renata Metzger, Dwa spojrzenia na czas, "Gazeta wyborcza" (Radom) z dnia 20. stycznia 2003.
Renata Metzger, Hieroglify i maski, "Gazeta wyborcza" (Radom) z dnia 17 stycznia 2003.
Monika Polak, Ofelia i inne dekonkretyzacje, "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 1/2003.
Ewa Krakowska, Oblicza współczesnego tradycjonalizmu, katalog z wystawy zbiorowej w Galerii "Profil", Poznań 2003.
XI Biennale Sztuki Sakralnej – Sacrum 2004, katalog z wystawy, BWA-Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2004.
Przestrzeń Intuicji. XIV Międzynarodowe Biennale Rzeźby, katalog wystawy, Centrum Kultury "Zamek", Poznań 2004.
Gazeta na XIV Międzynarodowe Biennale Rzeźby, dod. do "Gazety Wyborczej" z dnia 10 września 2004 r.
Sebastian Dudzik, "Nie tylko w bieli i w błękicie" – w poszukiwaniu wspólnego mianownika, "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 3/2004.
Myślą, Słowem, Formą i Obrazem, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, katalog Wydziału Edukacji Artystycznej, Poznań 2004.
Ewa Krakowska, Hommage á Muybridge, folder z wystawy indywidualnej, Galeria Wozownia, Toruń 2005.
Małgorzata Jankowska, Laboratorium Sztuki. Projekt Wozownia, Galeria "Wozownia", Toruń 2005.
Edyta Wasilewska, Opowieści własne, "Głos Wielkopolski. Świat Rodzinny" z dnia 3-4 września 2005.
Wielkopolska w Europie. Wystawa medali, plakiet i małych form rzeźbiarskich artystów środowiska poznańskiego, (tekst: Ligia Wilkowa), katalog z
wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2005.
Dźwięk i Rytm. Inspiracje, katalog, Galeria Sztuki Współczesnej "Profil", Poznań 2006.
Rocznik. Rzeźba Polska", tom XII pt. "Sztuka w przestrzeni duchowej", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2006, (kalendarium).
Wystawa prac Rafała Boettner-Łubowskiego i Paula Rutkovskiego, "Gazeta Zamkowa", lipiec/sierpień 2007, C. K. Zamek w Poznaniu.
Józef Petruk, Veto Rewolucja!, wstęp do katalogu "Rafał Boettner-Łubowski. Anámnēsis?", Galeria Sztuki Współczesnej "Profil", Poznań 2007.
Dariusz Pietrzak, Sculpture and Drawings, "The Warsaw Voice", July 15-22, 2007, No 28/29 (977/988).
Justyna Ryczek, Oddech kultury (?), "Gazeta Malarzy i Poetów", nr 3/2007
Zapis przestrzeni, katalog z wystawy twórców zrzeszonych w WZAR, w Galerii Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2007.
Obraz Środowiska. III Biennale Sztuki, Poznań 2007, katalog wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków (Oddziału Poznańskiego), Centrum Kultury
"Zamek" i ZPAP w Poznaniu, Poznań 2007
Człopa 2007. XXXI Interdyscyplinarne Spotkania Twórców "Zapis Przestrzeni", Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Piła 2008
(folder z wystawy)

Rafał Boettner-Łubowski. Cytacje. Rzeźba, rysunek, grafika., folder-zaproszenie, BWAiUP w Pile, Piła 2008, (tekst: Paweł Polus)
"Potencjał twórczego naśladownictwa", (w:) "Teoria", (na) : http://www.bwa.pila.pl/
Antyczne rozumienie piękna, w: "Tygodnik Nowy" z dnia 22 kwietnia 2008, nr 17(951)

Ireneusz Domagała, Dychotomie czasu, w: "Rafał Boettner-Łubowski. Rekompozycje", katalog wystawy, Galeria Sztuki WOZOWNIA, Toruń , sierpień 2008.
Anna Krzesińska, Polemika z tradycją różnych epok, w: "Informator toruński" z dnia 29 lipca 2008.
Trochę inne rzeźby w Wozowni, w: "Na afiszu", z dnia 8 sierpnia 2008.
Gra z tradycją rzeźbiarską, w; "Gazeta Wyborcza. Toruń" z dnia 5 sierpnia 2008.
Twórczość oddzielona od edukacji, w: "Gazeta Kołobrzeska. Tygodnik powiatowy" z dnia 17 marca 2009.
Czasami trzeba mieć odwagę zaniepokoić odbiorcę – jestem o tym przekonany" – wystawa Rafała Boettner-Łubowskiego w Galerii Sztuki
Współczesnej. Z artystą podczas wernisażu rozmawiała Elżbieta Downarowicz, "Kulisy Kołobrzeskie. Gazeta Miasta i Powiatu", nr 19 (916) z dnia
10 marca 2009.

Malwa '08. XXXII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców. Luchowo 2008, katalog wystawy, BWA i UP w Pile, Piła 2008.
Wielkopolscy Rzeźbiarze. Projekty rzeźb dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski, WZAR, Poznań 2009.
Rafał Boettner-Łubowski / Poszukiwania własne, folder z wystawy w MBWA w Lesznie, Leszno 2010,
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Poszukiwania własne. Roman Kosmala&Rafał Boettner-Łubowski, (na:) http://cojestgrane.pl/wiadomosc/2694/ (dostęp od dnia:
12.02.2010) oraz (na:) www.bedyka.pl/n77.poszukiwa-nia_własne_julia_kp.137.html (dostęp od dnia: 20.02.2010).
IV Biennale Sztuki – Tożsamość – Poznań 2010. The 4-th Biennale of Art – Identity – Poznań 2010, katalog z wystawy, Związek Polskich Artystów
Plastyków, Oddział w Poznaniu i Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2010.
Karolina Gumienna, O sztuce przez sztukę, (w:) "Rafał Boettner-Łubowski. Cytacje II/2009: Alegoria Awangardy (?)", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2010.
Anna Krzesińska, Cytowanie, podziwianie, dotykanie, "Nowości", z dn. 16 07 2006, s. M8.
Magdalena Janowska, Wakacje – gorący czas w sztuce, "Gazeta pomorska.pl. Magazyn", z dn. 16 lipca 2010.
Karolina Gumienna, O sztuce przez sztukę. Karolina Gumienna pisze o twórczości Rafała Boettnera-Łubowskiego , (na:) www.wzar.pl (dział:
wydarzenia).
Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu 1974-2010, album Wydziału, ASP w Poznaniu, Poznań 2010.
Ireneusz Domagała, Rafał Boettner-Łubowski. Granice Rzeźby, (w:) "Rafał Boettner-Łubowski. Granice Rzeźby", folder z wystawy, Galeria Miejska w Łodzi
– Galeria "Bałucka", Łódź 2010
Ewa Krakowska, "Rzeźbiarskie" sytuacje interdyscyplinarne w twórczości Rafała Boettnera-Łubowskiego, (na:) www.wzar.pl oraz www.bedyka.pl
Agata Gogołkiewicz, Rafał Boettner-Łubowski. Granice rzeźby, (w:) Przegląd", nr 46 (568) z dnia 27 listopada 2010.
Kompozycje przestrzenne, folder z wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych w Pile, Piła 2010 (autokomentarz pt. "O moim pojmowaniu sztuki")
Ewa Krakowska, Roman Kosmala / Rafał Boettner-Łubowski, "Kompozycje przestrzenne", (na:) www.wzar.pl
Krystyna Matuszewska, Rzeźba, malarstwo i rozważania o sztuce. Rozmowa z dr. Rafałem Boettnerem-Łubowskim – artystą rzeźbiarzem i
teoretykiem sztuki
, (w:) "Forum Akademickie", nr 12/2010.
II Międzynarodowy Konkurs Malarski "Przestrzeń publiczna – konteksty". Poznań 2010/ II International Painting Competition "Public Space –
Contexts". Poznań 2010"
, katalog z wystawy pokonkursowej, Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, kurator: Waldemar Idzikowski, Poznań 2010
(konkurs po patronatem ZPAP w Poznaniu).
Razem-Osobno, katalog z wystawy poplenerowej XXXIV. Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców, BWA i UP w Pile, 2011.
Justyna Ryczek, Pies pośród cytatów – wobec tradycji artystycznej, w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2011 oraz na portalu kulturalnym O.pl
"Galeria Profil – 20 lat", katalog z wystawy jubileuszowej, Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2011.
"20 lat Galerii Sztuki Współczesnej Profil", katalog jubileuszowy, Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2011.
"100 lat ZPAP", katalog jubileuszowy, Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu, Poznań 2011
"Artykulacje quasi-klasyczne", katalog z wystawy z tekstem autorskim o koncepcji prac z serii "Hommage à Ingres: wizerunki quasi-klasyczne", Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Piła 2011
Agnieszka Kledzik, "Quasi-klasyczne Anioły", w: "Tygodnik Pilski" z dnia 20 grudnia 2011, nr wyd. 51/295/1720
Rafał Boettner-Łubowski, "Artykulacje quasi-klasyczne. Autokomentarz", w: "Orońsko. Kwartalnik Rzeźby", nr 1-2/2012
Hanna Kostołowska, "Janusowe oblicze sztuki?", w: "Rafał Boettner-Łubowski. Inwersje quasi-muzealne: Alegoria Różnicy?", folder z wystawy, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2012
Hanna Kostołowska, "Inwersje i różnice", na: http://www.obieg.pl/felieton/26023
Ewa Krakowska, "Wozownia, szatnia i Alegoria Różnicy?", na: http://www.wzar.pl/wystawy/wystawa-w-wozowni
Rafał Boettner-Łubowski, "O niejednoznaczności rzeczy i zjawisk. Autokomentarz (do wystawy Inwersje quasi-muzealne: Alegoria Różnicy?)", na: http://www.hugmeproject.com/2012/08/inwersje-quasi-muzealne-alegoria-roznicy.html
"Rafał Boettner-Łubowski: Inwersje quasi-muzealne: Alegoria Różnicy?", na: http://www.poland-art.com/index.php/wystawy/torun/galeria-sztuki-wozownia/6403-rafal-boettner-lubowski; oraz na stronie internetowej Galerii Wozownia: http://www.wozownia.pl/exposureid206-27,26-Rafal_Boettner-Lubowski_-_Inwersje_quasi-muzealne_Alegoria_Roznicy
"Inwersje quasi-muzealne", na: http://news.o.pl/2012/08/06/boettner-lubowski-galeria-sztuki-wozownia-torun/
„100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków. Poznań”, red. Waldemar Idzikowski, Związek Polskich Artystów Plastyków – Zarząd Okręgu w Poznaniu, Poznań 2012 Sławomir Lechna, Festiwal dell’ Arte – uczta dla tysięcy w Wojanowie, w: „Głos Poznański” z dnia 15 lipca 2013 roku Hanna Kostołowska, „Nawiasy Rozważań”, w: „Rafał Boettner-Łubowski. Pytania bez Odpowiedzi”, katalog z wystawy, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Toruń 2013 Ewa Krakowska, „Po raz kolejny w Wozowni”, na: http://www.wzar.pl/wystawy/rafal-boettner-lubowski-pytania-bez-odpowiedzi Grzegorz Giedrys, „Dużo dobrej sztuki”, Gazeta Wyborcza z dnia 17 lipca 2013 (edycja toruńska), s. 28 „Rafał Boettner-Łubowski. Pytania bez Odpowiedzi”, na: http://www.wozownia.pl/exposureid259-27,26-Rafal_Boettner-Lubowski_-_Pytania_bez_odpowiedzi „Festival dell’ Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów", publikacja promocyjna Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław 2013 „37. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców – Człopa 2013 – WOLNOŚĆ TO RÓŻNORODNOŚĆ”, katalog z wystawy zbiorowej, BWAiUP w Pile, Piła 2014 Katarzyna Kucharska, „O sztuce przez sztukę”, w: „Korektor. Wystawa końcoworoczna UAP 2013/2014” – gazeta studencka – edycja okolicznościowa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2014. https://www.facebook.com/PracowniaOtwartychInterpretacjiSztuki?ref_type=bookmark – strona inter-netowa Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki dra Rafał Łubowskiego, funkcjonującej przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dostępnej jako pracownia wolnego wyboru lub przedmiot nadobowiązkowy dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych w/w uczelni. „Rafał Boettner-Łubowski. Rzeźba i aranżacje przestrzenne”, folder z wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, w tym autokomentarz pt. „Reflek-syjny neotradycjonalizm”, BWA w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014 www.boettner-lubowski.pl – strona internetowa Rafała Boettnera-Łubowskiego.
www.wzar.pl
www.uap.edu.pl (patrz: wykładowcy - dr Rafał Łubowski)

Pobierz w wersji PDF

Rafał Boettner-Łubowski Boettner-Łubowski Łubowski Rafał Łubowski Boettner-Lubowski Lubowski